Lezingen 2024

Kijk dan eens anders naar concentratieproblemen, dyslexie, moeite met rekenen, slordig handschrift of AD(H)D

Wil je je kind een stap vooruit helpen?

Elke ouder zou toch graag op een ontspannen manier zijn kind naar school zien gaan, toch? Maar wat als het leren moeizaam gaat of het kind niet direct aanwijsbaar gedrag vertoont en het plezier verdwijnt en frustraties op school of thuis eruit komen.
Op deze avond zul je nieuwe inzichten krijgen voor leer- of gedragsproblemen van je kind.
Daarnaast ontvang je praktische tips, die direct toe te passen zijn.

Want het kan anders..
Kinderen krijgen in relatief korte tijd, het nodige inzicht en zelfvertrouwen. Zij weten hoe ze om moeten gaan met hun specifieke denkstijl en zij kunnen de verwarring, die ontstaat tijdens het leerproces, opheffen. En dit geldt ook voor kinderen, die niet het  ‘het maximale’ uit zichzelf halen.

Direct toe te passen
Met deze technieken kan gezorgd worden dat ieder kind zijn eigen specifieke leer- en denkstijl optimaal leert benutten. Met als resultaat dat veel leerproblemen voorkomen kunnen worden. Je talent op een plezierige en praktische manier leren te gebruiken!

Ik ben sinds 2000 werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste jaren met mijn praktijk Stralende Sterren voornamelijk met kinderen die op verschillende fronten ‘vastlopen’ op school of in het dagelijks leven.

“Het is geweldig om te zien dat de kinderen het zo mooi oppakken. En het prachtige is, ze gebruiken de technieken ook buiten school. Zij weten dat het klopt, je hoeft het ze alleen maar aan te reiken.”

Ik vertel over mijn werkervaringen als Davis Counselor en Coach en een over een andere kijk op leerstijlen en mijn blik op ongewenst gedrag. Want achter elk gedrag van een kind zit een positieve intentie en dat maakt je toch nieuwsgierig?

Wil je meepraten of inspiratie delen met mij. Kom dan naar deze lezing en verander je perspectief.

Ps: Ook leerkrachten zijn welkom, dus ouders mogen de uitnodiging doorsturen.