Beelddenkers en moeite met concentreren horen vaak bij elkaar.

De concentratie is vaak zwak bij beelddenkers. Dat komt doordat beelddenkers anders leren. Beelddenkers verwerken informatie voornamelijk visueel, zij willen informatie ‘zien’ en verwerken informatie associërend.

Wat betekent informatie associërend verwerken?
Een beelddenker werkt vanuit het geheel al associërend naar de oplossing. Dit is geen rechte lijn van informatie verwerken op tijd en volgorde.
Een beelddenker heeft 32 beelden per seconde, die het brein voorbij laat gaan en daarbij nemen zij ongeveer 1500 prikkels per minuut waar.
Als er een spelletje gespeeld moeten worden, dan liever starten en zien, dan eerst alle spelregels lezen. Maar ook bij het vertellen van een verhaal of informatie verwerken in de klas werkt het dan vaak net even anders dan bij het woorddenkende kind. Bijvoorbeeld: onlangs een gesprekje met  Joep. Weet jij hoe laat jullie thuis beginnen met het avondeten? Als antwoord begint hij te vertellen over zijn PS4, dat hij daar een voetbalspel op speelt en zo goed in is, beter dan zijn vriendje….wat zijn beste tactiek is op de spelcomputer, maar beschrijft vervolgens ook zijn kwaliteiten op het ‘echte veld’ en als ik hem laat praten zijn we 10 minuten verder. Joep even terug naar mijn vraag. Hoe laat eten jullie s’avonds? Uuhh, rond 18.00 uur en daarna mag ik altijd op de PS4….

Per minuut 1500 visuele waarnemingen
Bijvoorbeeld: De leerkracht legt de spellingregels uit. Het kind kijkt naar de leerkracht. Wat neemt het kind waar: De leerkracht – kijken de ogen van de leerkracht blij of boos – mooie krullen in het haar – rode jurk – de poster naast het bord. Maar tegelijk neemt het kind ook waar wat er naast hem gebeurt. Het kind neemt ook waar vanuit de ooghoeken en krijgt impulsen als: jan die op een pen kauwt – Mary heeft vandaag een gebloemde legging aan – de deur van het lokaal is niet helemaal dicht, enz.
In tegenstelling tot de 1500 prikkels van visuele waarnemingen, kan een persoon maar ongeveer 3-5 woorden per seconde uitspreken of denken.

Een beelddenker wil geluid `zien`.
Een beelddenker wil alles zien omdat zijn ogen hem de belangrijkste informatie geven. Dus als er achter een kind in de klas iets gebeurt wat geluid veroorzaakt, zal het kind zich omdraaien om het geluid te zien! En aangezien geluid 3D is en overal om ons heen is, is er veelvuldig desoriëntatie ten opzichte van het werk wat er op dat moment gedaan moet worden.

Een beelddenker denkt associatief.
De zwakke concentratie van een beelddenker is vooral toe te schrijven aan de associatieve informatieverwerking en het feit dat de ogen eerst informatie willen zien en ervaren.

Hoe kunnen we een beelddenker ondersteunen voor een betere concentratie?
Middels de Davis tools krijgt het kind gereedschap in handen om te kunnen oriënteren- lees ontspannen focussen – en de bewustwording wat er steeds gebeurt in ‘de bovenkamers’, dus veelvuldig desoriënteren. Daarnaast zal het kind het alfabet kleien, want als we iets creëren vanuit onszelf dan pas komt het echt binnen. Opmerking Lisa: “Nu ik het alfabet gekleid heb, staan de letters pas stil, daarvoor dansten ze voor mijn ogen”.

Opmerking: de namen zijn gefingeerd.

HEB VERTROUWEN IN DE KINDEREN….en laat angst niet overheersen!

In de zomervakantie groeien kinderen altijd enorm. En dat komt niet per se door musea-bezoekjes. Dat komt doordat ze met rust gelaten worden en een stimulerende omgeving hebben.

 

Een beetje voorspelbaarheid in de dag hebben is voor heel veel kinderen fijn. Maar moet dat nu per se anders dan in het weekend? Als je werk vanuit huis gewoon doorloopt is het handig dat je een ritme maakt zodat iedereen weet wanneer ze waar aan toe zijn, maar is een strakke planning in huis van de ene op de andere dag echt nodig?

Als leraren willen helpen, help dan door ouders te vertellen hoe ze het leuk houden thuis, welke geinige projectjes ze kunnen doen, steek ze een hart onder de riem en vertel dat kinderen niet stuk gaan na drie weken een lesloos bestaan. Geef ze knutselmateriaal en tips voor uitdagende apps. Leg uit hoe je plantjes kweekt, muziek maakt met glazen flesjes water, geef ze een speurplaat ‘vogels in de tuin’ of een recept voor koekjes.


Ik merk ook dat ouders het moeilijk vinden, omdat hun kind het lesgeven niet van ze aan wil nemen. Ouders stuiten op weerstand en hoe dan verder? Kinderen die normaal naar school gaan zijn dit ook helemaal niet gewend van hun ouders. En ouders zijn niet gewend om in die rol te zitten. Voor ouders die al gewend zijn om hun kinderen thuis les te geven is dit ook niet het ‘schooltje spelen’ (huiswerk van school) thuis. Leren kan op zo veel verschillende manieren en niet alleen vanuit de boeken.
Laat de relatie met je kind voorop staan. Je wil dat ze hier straks op terugkijken met een geborgen gevoel, iets wat je samen hebt doorstaan en niet als een nare tijd waarin heel veel moest, er veel stress was en ruzie in huis. Op elkaars lip zitten is al intens genoeg.

HET IS EEN PANIEKREACTIE

Ik begrijp de leraren wel. Je wilt iets kunnen doen en je doet waar je goed in bent. Als we de situatie niet onder controle hebben, gaan we aan de slag met waar we wél controle op kunnen uitoefenen. Daarom schieten veel online ondernemers nu in de creatieve modus en gaan leraren weekschema’s maken. Maar laten we de empathie naar ouders niet vergeten. En waken voor een paniekreactie. Veel mensen zijn onrustig of gestrest, maar laten we ook vertrouwen hebben in onze kinderen. Ze kunnen zeker wel een week of drie zonder schema vol taken. Vertrouw hierop.
Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen deze periode doorkomen zonder angstige gevoelens.
Laten we het gewoon ook een beetje fijn hebben met elkaar…

 

 

EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN VAN KINDEREN VAN DEZE NIEUWE TIJD……ze zijn heel sensitief. Ze weten, zien, horen en/of voelen meer dan gemiddeld. Daarbij hebben ze vaak een sterke eigen visie en wil. Dat is voor andere mensen (ouders en onderwijzers bijvoorbeeld) niet altijd even gemakkelijk. Maar wie zich openstelt voor deze kleine wijzen en hun originele, spirituele benadering van het leven, leert een andere werkelijkheid kennen.

Hieronder een aantal eigenschappen die ik met regelmaat van de kinderen ervaar en van ouders en leerkrachten hoor:

 • Extreem gevoelig voor alles in hun omgeving – geluid, kleuren, negatieve emoties in anderen, geuren, voedsel, chemicaliën, vervuilers, het “gevoel” van kleding, geweld en pijn van anderen, groepsbewustzijn, elektromagnetische frequenties, zonne-explosies.
 • Zo gevoelig dat ze zeer kwetsbaar zijn, zeer krachtig vanwege hun intense kwetsbaarheid.
 • Ze moeten tijd voor zichzelf hebben, ze doen het niet goed in groepen aangezien weinig anderen hun behoefte aan eenzaamheid, balans, verjonging en diepe rust begrijpen.
 • Ze hebben een dagelijks samenzijn met de natuur en de elementen nodig. De Geest van de Natuur zal ze helpen om in evenwicht te blijven en alle disharmonieuze energieën, die hun zo sterk raken, te verwijderen.
 • Ze begrijpen de onmensenlijkheid onderling- oorlog, hebzucht etc. gewoonweg niet. Ze kunnen zich makkelijk totaal overweldigd voelen door dit alles.
 • Ze zullen zichzelf terugtrekken, loskoppelen en beschermen wanneer het leven te intens wordt, wanneer ze getraumatiseerd zijn of wanneer ze zien en voelen dat anderen getraumatiseerd zijn.
 • Als zo’n kind naar je kijkt, voelt het alsof je ziel wordt binnengedrongen.
 • Ze hebben echt weinig traditionele opvoeding nodig aangezien ze zachtaardig en wijs zijn, en ze in staat zullen zijn om je te vertellen wat ze nodig hebben, wat goed voor ze is en wat niet goed voor ze is.
 • Ze voelen een diepe liefde voor kinderen en dieren. Ze hebben een opmerkelijke manier om verbinding te maken met alle wezens.
 • Water is erg goed voor ze om ze te reinigen en te kalmeren – baden, douches, watervallen, fonteinen, spelen in water en zand.
 • Ze hebben comfortabele kleding nodig, naar hun keuze van natuurlijke vezels en kleuren.
 • Ze hebben veel puur water nodig en vaak prefereren ze vers organisch voedsel
 • Ze hebben een verbinding met energieën die niet voor iedereen zichtbaar zijn.
 • Ze zijn dusdanig empathisch dat ze weten wat een vreemde in de straat voelt
 • Ze zijn bang voor intimiteit omdat ze zich zo makkelijk binnengedrongen voelen, niet gerespecteerd. Ze zijn liever alleen dan dat er geen rekening wordt gehouden met hun “persoonlijke lichaamsruimte”.
 • Er is een onschuld, een argeloosheid, een puurheid vanwege de afwezigheid van ego bij deze kinderen
 • Het kan zijn dat ze hulp nodig hebben bij het leren gronden van hun energie middels lichamelijke activiteit, natuur, sport, oosterse vechtsporten, yoga of dans.
 • Ze zijn vaak extra gevoelig zijn voor elektrische apparatuur, radio’s, televisies en computers.
 • Ze laten niet snel hun emoties zien uit angst dat ze die niet meer in de hand houden en controle verliezen, dus ze kunnen saai of zonder passie lijken of juist compleet het tegenovergestelde!
 • Ze kunnen zich verantwoordelijk voelen voor het feit dat iemand sterft of zich bezeert of zelfs voor het feit dat iemand vecht
 • Ze kunnen periodes doormaken van diepe depressie (en hebben die waarschijnlijk al gehad)
 • Ze reageren goed op lichaamswerk, massage en energiewerk door iemand die als henzelf gebalanceerd is.
 • Ze hebben een duidelijke verbinding met hun Hoger Zelf, en maken van nature contact met hun hoogste leiding.
 • Het zijn natuurlijke genezers en vredestichters.
 • Ze zijn multi-getalenteerd.

 

VERRAS HET BREIN!

Onderzoeken van zowel Het Instituut voor Cognitieve Neurologie van de Otto von Guericke-Universiteit als The London University College geven aan dat het HERHALEN VAN LEERSTOF PAS ZIN HEEFT ALS WE EERST IETS ‘BIJZONDERS’ AANBIEDEN, waardoor deze alerter reageren. Dit heeft direct te maken met de Hippocampus, een onderdeel in onze hersenen dat een rol speelt bij het opslaan van informatie in het langetermijngeheugen en het weer terughalen van informatie naar het kortetermijngeheugen.

Hoe werkt de lus?
De Hippocampus vergelijkt binnenkomende informatie met de al opgeslagen informatie. Als de binnenkomende informatie verschilt van de reeds opgeslagen informatie, geeft de Hippocampus een signaal aan de Substantia Nigra (SN) en de Area Ventralis Tegmentalis (AVT). De SN en de AVT zorgen dan voor een dosis extra signaalstof Dopamine, waarna ze via zenuwvezels dit terugmelden aan de Hippocampus.
Deze cyclus werd door de onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh benoemd als: de Hippocampus-SN/AVT-lus.

Effectiever lesgeven middels de leerlus!
Deze nieuwste ontdekkingen kunnen het lesgeven effectiever maken. Immers: DOOR EEN LES TE BEGINNEN MET HERHALEN WAT AL GELEERD IS, MAAK JE DE HERSENEN ‘LUI’.
De Hippocampus denkt: `Dat weet ik al!`. Er wordt geen signaal gegeven aan de SN en de AVT, waardoor er minder Dopamine wordt aangemaakt. Resultaat is dat de nieuwe informatie die de leerkracht die les aanbiedt, minder goed binnenkomt bij leerlingen.

BEGIN DE LES DUS MET IETS VERASSENDS: Een GEKKE ANEKDOTE, een MOP, een DANSJE… iets wat leerlingen niet verwachten. De Hippocampus wordt alert: hier gebeurt iets bijzonders. Door het in werking zetten van de lus, wordt EXTRA DOPAMINE aangemaakt, waardoor de VERBINDINGEN tussen de ZENUWCELLEN worden VERSTERKT en NIEUWE INFORMATIE BETER OPGENOMEN. De les wordt zo een stuk effectiever.

Maak de hippocampus wakker! Bied verrassende, bijzondere dingen aan in de lesstof en ga dan pas herhalen.

IT’S ALL ABOUT IMAGINATION”...Albert Einstein.
Lees meer over de DOODLE BOY.

9-Year-Old Kid Who Kept Getting In Trouble For Doodling In Class Gets A Job Decorating A Restaurant With His Drawings

HOEZO NAUWELIJKS DYSLEXIE IN ITALIE ?
#daar schrijf je elke klank altijd op één manier!

Voel je je dom, of heb je een stoornis opgespeld gekregen?
Wees gerust er zijn gelukkig steeds meer mensen die de oogkleppen afzetten en zich verdiepen in de denkwijze van de creatieve geesten op deze aarde.
En tot conclusies komen, dat dyslexie een natuurlijke variatie is in het brein…

https://www.folia.nl/wetenschap/127881/volgens-deze-uva-promovendus-is-dyslexie-geen-stoornis

Het hoogsensitieve kind – Alle relevante kenmerken en eigenschappen op een rijtje

Dyslexie en touwtjespringen: leren lezen doe je met je lijf

 

Voel je je hopeloos vastgelopen? Manifesteer verandering in je leven met je fantasie!

https://www.nieuwetijdskind.com/doreen-virtue-indigo-kinderen/