https://www.youtube.com/watch?v=hM5yEEOqci4

Dyslexie

Meer dan alleen moeite met lezen of schrijven…

Lees verder
  • een langzame verwerkingssnelheid
  • moeite met het verwoorden van ideeën
  • moeilijk gefocust blijven tijdens lezen of luisteren
  • een afwezige indruk of impulsief gedrag
  • onhandigheid bij evenwicht en coördinatie ervaren
  • verwarring op links – en rechts richtinggevoel
  • dingen in de juiste volgorde onthouden
  • moeite met (analoge) klok
  • moeite met harde geluiden
  • geen chronologische volgorde aanhouden in een verhaal (‘van de hak op de tak springen‘)

Tevens is er vaak ook sprake van een fijngevoelige waarneming, creativiteit in de brede zin van het woord en een groot gevoel voor rechtvaardigheid, deze eigenschappen horen ook bij dyslexie.
Onze ouders dachten meer in woorden: logisch beredenerend, één of twee oplossingen voor een probleem en abstracte denkers. De huidige generatie denkt steeds meer in beelden, vandaar ook het stijgende aantal aan dyslecten. Dit zijn intuïtieve, associatieve denkers, zij zijn creatief en hebben vaak wel tien oplossingen voor een probleem.
Dat maakt de CITO’s soms ook zo lastig, want met hun gedachtegang is antwoord A, B, C of D niet altijd slechts de juiste….

Verschillende denkwijzen

Iedereen wordt geboren als beelddenker (non-verbaal denken). Tot ons 4e levensjaar is dit de meest gebruikte manier waarop we denken, informatie onthouden en leren. Het taaldenken komt op gang zodra een kind leert praten. Op school komt een kind intensief in contact met taaldenken (verbaal denken) en schrijven. Dan gaat men er van uit, dat deze manier van denken vanzelf eigen wordt gemaakt. Er wordt vaak niet voldoende aandacht geschonken aan de verschillende leer- en denkstijlen.

Linker- en rechterhersenhelft

Je hersenen bestaan onder andere uit de linker- en rechterhersenhelft met een hersenbalk die beide helften verbind. Je hebt links en rechts nodig om te lezen en te rekenen, maar zodra de communicatie tussen deze helften niet (optimaal) verloopt, kunnen er leerproblemen en dus dyslexie ontstaan.

Kijkje in ons brein

Tijdens de groei van de hersenen worden er verbindingen gelegd, maar dit verloopt bij ieder kind anders en hierdoor ontwikkelt het ene kind zich ook sneller dan het andere. Toch worden de kinderen op de meeste scholen in een vast omlijnd leerproces ‘geduwd’ die voor het gros hetzelfde is.
Rond de leeftijd van zes jaar (groep 3) verwacht men dat bij veel kinderen de verbindingen, die nodig zijn om te leren lezen, aanwezig en redelijk goed ontwikkeld zijn. Maar dit geldt niet voor iedereen! In deze fase worden de verschillen dan ook meer zichtbaar wanneer het leesproces niet op gang komt, omdat de nodige verbindingen nog niet aanwezig of onvoldoende ontwikkeld zijn.
Bij stagnatie in het leerproces wordt er nogal eens een intelligentieonderzoek geadviseerd. Het is bewezen dat de hoogte van deze uitkomsten niet verbonden is aan de intelligentie van een persoon.

Traditionele wetenschap en een andere kijk..

Beelddenken

Denken in beelden kan heel handig zijn. Je hebt ruimtelijk inzicht, je kunt snel denken, je ontdekt door ervaring en doen. Je vindt creatieve oplossingen en ziet grote verbanden. Maar als je leert lezen kan het ook fout gaan. Bijvoorbeeld als je ruimtelijke (3D) beelden maakt van de platte letters en jezelf leert om deze beelden van alle kanten te bekijken. Een d kan makkelijk een b worden…of zelfs een p…

Woorden zonder beeld

Ook zie je woorden die geen ‘beeld’ oproepen, minder makkelijk. Denk aan woorden als de, het of een; hier heb je geen beeld bij, terwijl je bijvoorbeeld van het woord glijbaan, makkelijk een beeld kunt maken. Hierdoor kan het voorkomen dat je een langer woord als ‘verandering’ kunt lezen, maar het woordje ‘de’ regelmatig overslaat.
Welk beeld heb jij bij DE?

Geheel

Tenslotte zie je als beelddenker in één oogopslag het geheel; je ziet het hele plaatje in plaats van de aparte onderdelen. Associatieve denkers genaamd. Maar als je dit ook op woorden toepast, levert dit problemen op en lees je vaak ‘radend’. Bij woorden is de volgorde van letters namelijk belangrijk; ‘tak’ of ‘kat’ betekent nu eenmaal niet hetzelfde.

De gave van dyslexie

Het zijn veelal de creatieve geesten onder ons. Denken buiten de gebaande paden. Zijn vaak fantasierijk en of creatief in de brede zin van het woord.

Samengevat

Woorden worden niet herkend, letters worden in een andere volgorde gelezen, er wordt radend en/of juist hardnekkig spellend gelezen, kleine woordjes (zonder beeld) worden overgeslagen terwijl lange woorden wel gelezen kunnen worden, letters bewegen of verdwijnen soms en lezen is erg vermoeiend. Lesmethoden op school sluiten onvoldoende aan bij jouw manier van leren. Herhaling van reguliere leeslessen heeft in dat geval weinig zin.

Aanpakken taalproblemen

Met Davistechnieken leer ik je controle krijgen over wat je doet met je hersenen, zodat de dyslectische verschijnselen niet langer ontstaan. Dit lukt door inzicht te hebben in hoe je hersenen werken, gecombineerd met gerichte aandacht.
Tijdens de begeleiding ga ik uit van de positieve eigenschappen van jou als beelddenker. Dyslectici leren door te doen en te zien! Ik gebruik een sensomotorische benadering van leren. Je gaat aan de slag om deze eigenschappen te versterken en leert om meer op je beelden te vertrouwen. Het talent om in beelden te denken wordt op die manier niet onderdrukt maar ingezet om makkelijker, beter en met meer plezier te lezen of spellen.
En dat is alles met een voorop gesteld doel/verlangen van jou. Want jouw motivatie is van wezenlijk belang.

Dyslexieprogramma’s op maat

De symptomen van dyslexie kunnen de tol zijn die je betaalt voor een gave. Om de gave tot bloei te laten komen ondersteun en werk ik met kinderen en volwassenen via individuele, op maat gemaakte dyslexieprogramma’s om: allereerst inzicht in je eigen denken te geven, denkblokkades weg te nemen,  de beelddenker in zichzelf te (her)ontdekken en te leren vertrouwen op hun denkkracht.

Heb ik of mijn kind dyslexie?

Proberen uit te vinden of je dyslexie hebt, kan je meer verwarring opleveren dan dat je had aan de start van je zoektocht. Dit komt deels door de inconsistentie van de symptomen van dyslexie. Ze kunnen ook variëren en overlappen met andere gerelateerde aandoeningen zoals dyspraxie, dyscalculie of ADHD. Voor een eerste verkenning van dyslexie, heeft de Davis methode een gratis Engelstalige online test: https:// www.testdyslexia.com. Dit is slechts een informele beoordeling, maar geeft je (als ouder) wel een beeld van dyslexie en van de gebieden die met een Davis® counseling aangepakt kunnen worden. Lees meer op mijn website over de kracht van een Davis® counseling of neem contact met mij op om te onderzoeken hoe we je kind het beste kunnen ondersteunen.

Grondlegger Ron Davis

Deze programma’s zijn geboren uit de zienswijze en filosofie van Ron Davis. Hij is de grondlegger van de Davis® methode en auteur van de Gave van Dyslexie en de Gave van Leren. Iemand die dyslexie ‘met andere ogen’ bekijkt.

Dyslexie is niet iets wat je hebt, maar wat je doet met je hersenen

Ron Davis