Dyscalculie

Meer dan alleen moeite met rekenen…
Ook rekenproblemen gaan vaak samen met een voorkeur voor denken in beelden. Dit kan heel handig zijn, maar als beelddenkers leren rekenen, kunnen ze het zichzelf ook heel lastig maken en hierdoor tot onjuiste antwoorden komen. De getallen ‘bekijken’ ze vaak met gemak 3D en met de verhaaltjes sommen worden er nogal eens denkstappen overgeslagen….

Rekenproblemen

Wie kent het vervelende gevoel, als je iets uitgelegd krijgt en je snapt het niet of je denkt dat je het snapt maar moet iedere keer opnieuw de stof je ‘weer eigen maken’? Dit is niet fijn en je wordt vaak onzeker. Hoe is dit nu mogelijk? Er zijn verschillende theorieën over rekenproblemen, maar het antwoord is meestal vrij eenvoudig: je denkt op een andere manier. Je denkt in beelden en ontvangt de uitleg grotendeels in woorden.

Beelddenken

Denken in beelden kan heel handig zijn, er zijn veel voordelen. Je hebt ruimtelijk inzicht, je kunt snel denken, je hebt vaak meer dan één oplossing voor iets en je ziet vaak grote verbanden.
Maar het heeft ook een keerzijde….onbegrip en fouten met rekenen. Zo kan het gebeuren dat je 3D beelden van de platte cijfers maakt en jezelf leert om deze beelden van alle kanten te bekijken. Of getallen worden omgedraaid.. 68… wordt gelezen als zesentachtig. Dit denkproces ben je je niet bewust van, want het gaat razendsnel in je hoofd.
Ook kan het zijn dat je rekensymbolen (wat is nu precies ‘gedeeld door’? of wat is 1/10?) niet begrijpt doordat de lesmethode op school onvoldoende aansluit bij jouw manier van denken. De kracht van herhaling is dan vaak niet voldoende….
Alle letters lezen we van links naar rechts, nu moeten getallen ineens van rechts naar links (68 of zesentachtig?!) lezen

Aanpakken van rekenproblemen

Je leert om van je oude (veelal onbewuste) oplossingen af te komen. Allereerst door rust in je brein te creëren. Bij onzekerheid en gespannen houding ‘zijn je hersenen niet ontvankelijk’ voor nieuwe informatie. Je krijgt middels de Davis Tools weer het heft in eigen hand. Dan pas is er mogelijkheid om jouw visueel ruimtelijke manier van rekenen te gebruiken tijdens het werk of werken op school, dat vooral op een talige wijze wordt aangeboden. Het is een individuele begeleiding waarbij je de aangeleerde Davis Tools inzet en je positieve eigenschappen van jou als beelddenker zorgen ervoor dat het nu wel lukt!