De Davis® Methode

Op 38-jarige leeftijd vraagt de Amerikaan Ronald Davis zichzelf af waarom hij de ene dag makkelijker kan lezen dan de andere. Hij is een succesvol ruimtevaartingenieur, zakenman en beeldhouwer, maar kan nauwelijks lezen.

Op de basisschool is hij altijd voor dom en zwakzinnig versleten. Ook zelf geloofde hij lange tijd dat er iets mis was met zijn hersenen. Desondanks kan hij goed functioneren in zijn werk. Zijn leesproblemen houdt hij voor iedereen verborgen. Zelfs voor zijn naaste familie. Ron Davis ontdekt bij toeval dat hij zijn dyslexie verandert als hij zijn aandacht op een bepaalde manier richt en daarmee zijn brein beïnvloedt. Hij ontdekt dat hij dan plotseling wel kan lezen.

Hij begrijpt dat zijn dyslexie te maken heeft met non-verbaal denken en desoriëntatie en dat er niets mankeert aan zijn hersenen. Zijn dyslexie kan worden verholpen. Een opzienbarende ontdekking die de basis vormt van de Davis-methode®.

Deze methode werk bij

  • Dyslexie
  • AD (H)D
  • Handschriftverbetering
  • Dyscalculie
  • Beelddenkers Hoogsensitiviteit (HSP)

Counseling

Van probleem naar gave

De Davis methode helpt kinderen en volwassenen die tegen problemen aanlopen in de vorm van dyslexie, AD(H)D, dyscalculie en concentratieproblemen.
Het kan ook hulp bieden bij leesproblemen voor alle leeftijden!

Verwarring voorkomen

Als er verwarring is tijdens een leerproces, dan is het onmogelijk om informatie binnen te krijgen. Pas als er weer rust en focus is in het brein, is er weer ruimte om nieuwe stof te verwerken. Dit zijn de grondbeginselen van het Counseltraject.
De Counseling bestaat uit verschillende onderdelen waarvan het creëren van 3D letters en beelden en het voorkomen van verwarring op onbekende woorden essentieel zijn.
Als de verwarring verdwenen is, ontstaat er rust tijdens het leesproces; het lezen gaat vloeiender, waardoor de informatie die gelezen wordt ook als zodanig verwerkt kan worden.

‘S. bleef de woorden de, het en een maar verwisselen. Hoe is dit mogelijk? Het zijn toch ‘simpele’ korte woordjes?
Het wordt lastig en dus vermoeiend en de motivatie kan dan ver te zoeken zijn.
Het ontstane gedrag lijkt vaak op desinteresse, bezig met andere dingen/kinderen of in zichzelf kerend gedrag.
Tijdens de Davis Counseling leer je je gave – waar je je vaak niet eens bewust van bent –  je beelddenkersaanleg, in te zetten.
Je ontdekt dat je hiermee ‘het stuur weer in de handen krijgt’ en hierdoor de verantwoordelijkheid weer kan nemen om je eigen leerproces te creëren.

Beelddenk-kracht

Tijdens een counseling laat ik je bewust worden van jouw kracht! Je kracht om in beelden te denken. Iedereen kan in beelden denken, maar er is een grote groep mensen die voornamelijk in beelden denkt. Dit is prachtig en zorgt voor veel creativiteit in je denken. Toch kan dit ook zorgen voor problemen en frustratie. Als Davis Counselor en coach begeleid ik je, om jouw beelddenk-kracht juist in te zetten bij het leren en werken.

Verbeelding is belangrijker dan kennis – Albert Einstein –

Aanpak

Wat ik als Davis Counselor in eerste instantie doe, is jouw motivatie boven water te krijgen en we formuleren samen jouw leerdoelen tijdens de intake.
Tijdens de counseling ga je je eigen manier van leren ontdekken, het is individueel, we werken veel met klei en krijg je gereedschappen aangereikt waardoor je weer grip krijgt op leren. Iedere counseling is uniek. Het is een op maat gemaakt programma, waarbij rust, geen tijdsdruk en plezier belangrijk zijn. Een basiscounseling duurt ongeveer vijf dagen (ca 5 tot 6 uur per dag) en deze vindt plaats  binnen twee of enkele weken. Afhankelijk van het (leer)probleem of je doel van de counseling maken we een planning. Tijdens het werken samen, maak ik een inschatting of de tijdsduur bij je past. Na de Counseling laat ik je (nog) niet helemaal los.
Er zullen een tweetal terugkom-momenten worden ingepland en als er behoefte is meer.

REMEDIEREN IS NIET ALTIJD DE OPLOSSING…KIJK EN WERK EENS ANDERS…

Voor wie?

Een counseling kan vanaf 7 jaar. Het belangrijkste is verlangen om iets te veranderen. Als je gemotiveerd bent en graag een positieve verandering wilt in je leven dan is een counseling iets voor jou. Het is een intensieve individuele training, waarbij je je eigen leerdoelen vaststelt. De begeleiding in het ontspannen, vervolgens oefeningen in oriëntatie en daarbij krijg je gereedschappen aangereikt. We werken voornamelijk met klei. Je leert een methode die je bij allerlei leerprocessen kunt toepassen. Op school, je werk, maar voor velen is het juist de een levenslange positieve bijdrage in je ‘mens-zijn’ .

Zelfvertrouwen

Ieder mens groeit van een succesje. En van nature wil elk kind het graag goed doen. Waar krijgt een kind zelfvertrouwen van? Door zelf positieve ervaringen op te doen.
De DLS methode helpt hierbij door je kind extra vaardigheden te bieden. Ieder kind, ongeacht intelligentie, hun denkstijl, of leesniveau heeft voordeel van deze methode.
De methode wordt in 43 landen succesvol toegepast. Het is geschikt voor iedere denkstijl. Je kind ontdekt door te ervaren…te doen en zal letters kleien, een ontspannen houding ervaren,  leren lezen, balansoefeningen uitvoeren etc en het belangrijkste van alles: ontspannen leren focussen.  Successen worden gevoeld en zichtbaar.
Hierdoor zal het zelfvertrouwen groeien!

Ontspannen aandacht richten

Je kind leert tijdens het werken hoe fijn het is om ontspannen en zonder tijdsdruk te mogen focussen. In een gespannen houding komt er geen info binnen! Daarvoor zal hij technieken leren om te ontspannen en te focussen, deze kunnen tijdens het werken en later op school ingezet worden. Tevens zal er bewustwording plaatsvinden tussen gespannen zijn en je ontspannen voelen. Hij leert om bewust, met zijn lichaam en brein, de aandacht bij zichzelf te houden. Ontspanning is een voorwaarde om te leren. In een gespannen houding zal er nooit een gewenst resultaat uit iets komen. Oriënteren is belangrijk om te leren de aandacht bij jezelf te houden. De ‘tools’ zijn eenvoudig en snel toe te passen in het dagelijks leven.  De resultaten zijn blijvend en zullen zelfs na weken, soms maanden blijven ‘oppoppen’.

Verwarring

Lezen is voor bijna iedereen weggelegd. Tenzij een kind leesrijp is! Als een jong kind al verward is bij letters en/of getallen, dan is het leesproces te vroeg gestart.

Een kind kan cognitief erg ver zijn (hoge woordenschat bijvoorbeeld) in zijn ontwikkeling, maar nog niet leesrijp zijn of het tegenovergestelde: een kind met een lagere woordenschat – dat nog mag groeien in zijn cognitieve ontwikkeling  (de laatbloeier) kan daarentegen al wel leesrijp zijn. Het heeft dus niets te maken met je leerniveau!
Met andere woorden cognitie en dyslexie staan los van elkaar. Sterker nog….de dyslectische kinderen hebben vaak een waanzinnig creatief brein, of zijn zeer sportief, muzikaal en intuïtief. Ze hebben vaak een verruimende geest, die resulteert in meerdere oplossingen voor een probleem. The out-of-the box denkers!

Verwarring ontstaat als de hersenen iets onbekends of onverwachts waarnemen.
Verwarring kan een (onbekend) woord of letter geven. Bijvoorbeeld het woord pippi.
Als er verwarring is ontstaan, dan geeft dit vaak onrust in je lijf en dat resulteert vaak in stress. De kinderen hebben moeite met 2D-symbolen, zoals letters en getallen. Ze missen hierbij het voelen en zelf creëren. De letters op een meer zintuigelijke 3D-manier benaderen kan er voor zorgen, dat de letters wel ‘binnen komen’. Deze methode is zeer geschikt voor snelle denkers met een grote voorkeur voor het denken in beelden. Vertragen in het brein is juist het sleutelwoord.